- Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Tổng kết hoạt động vệ sinh môi trường học kì 1 năm học 2015-2016

Nhằm hướng đến các hoạt động vệ sinh vì môi trường một cách ý nghĩa và thiết thực nhất. Đồng thời, hỗ trợ các bạn sinh viên rèn luyện tiêu chí tình nguyện tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Hoạt động “ Tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016 đợt 2” đã được Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang triển khai thực hiện, cùng sự tham gia trực tiếp của các chi hội trực thuộc.

Hoạt động kéo dài từ ngày 10/11/2015 đến 28/11/2015, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần chia làm 6 đợt. Thời gian bắt đầu lao động là 17h hằng ngày tại Vườn thuốc Văn phòng đoàn và Vườn thuốc nam Khoa Công nghệ dưới sự hướng dẫn của đội Công tác xã hội trường Đại học Cần Thơ.

Với số lượng 403 hội viên, sinh viên tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016 của 6 đơn vị chi hội trực thuộc LCHSV An Giang tổ chức:
Đợt 1, từ ngày 10/11/2015 đến ngày 11/11/2015 do Chi hội sinh viên (CHSV) Châu Thành tham gia lao động tại Vườn thuốc nam Khoa Công nghệ.


Đợt 2, từ ngày 12/11/2015 đến ngày 14/11/2015 là CHSV Châu Phú - Tân Châu đảm nhiệm công tác lao động tại Vườn thuốc nam Khoa Công nghệ.Đợt 3, từ ngày 16/11/2015 đến ngày 18/11/2015 do CHSV Châu Đốc - Tịnh Biên tham gia lao động tại Vườn thuốc nam Khoa Công nghệ.Đợt 4, từ ngày 19/11/2015 đến ngày 21/11/2015, CHSV Chợ Mới tích cực tham gia làm vệ sinh tại Vườn thuốc nam Khoa Công nghệ.Đợt 5, từ ngày 25/11/2015 đến ngày 27/11/2015, CHSV An Phú - Phú Tân hăng hái trong công việc lao động tại Vườn thuốc Văn phòng đoàn.Đợt 6, từ ngày 26/11/2015 đến ngày 28/11/2015, CHSV Thoại Sơn nhanh chóng hoàn thành phần công việc lao động tại Vườn thuốc Văn phòng đoàn cũng như kết thúc đợt "Tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016 đợt 2”.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Hồng Vân
Ảnh: Đội hình truyền thông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét