- Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Họp lệ Chi hội tháng 2/2016

Không khí Tết vừa qua đi, chúng ta đang đón chào một năm mới với khởi đầu mới là các hoạt động sôi nổi. Trong tháng 2, các Chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tổ chức họp lệ. Họp lệ tháng 2 với những trò chơi tập thể, nhìn lại thành tích đã đạt được trong tháng 1/2016. Ngoài ra, Ban chấp hành các Chi hội còn phổ biến những hoạt động trong tháng 3: hội thao LCHSV An Giang lần XX, chương trình giao lưu học sinh - sinh viên, dẫn đoàn các học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016, tiếp tục phổ biến phong trào “Sinh viên 5 tốt”…
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin, ảnh: Thu Sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét