- Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2015

Giải thưởng chính do Hội đồng chung tuyển bình chọn, gồm:
+ 10 giải dành cho các tổ chức tình nguyện xuất sắc;
+ 10 giải dành cho tình nguyện viên xuất sắc.

- Giải thưởng phụ, gồm:
+ Giải tổ chức tình nguyện được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet;
+ Giải cá nhân tình nguyện viên được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet;
+ Giải đơn vị đề cử nhiều hồ sơ nhất.


Hình thức giải thưởng

1. Giải thưởng chính do Hội đồng chung tuyển bình chọn:

- Mười (10) giải dành cho tổ chức tình nguyện xuất sắc. Giải thưởng gồm: Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận đạt giải; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Mười (10) giải dành cho tình nguyện viên xuất sắc. Giải thưởng gồm: Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận đạt giải; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Giải thưởng phụ:
- Giải tổ chức tình nguyện được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet. Giải thưởng gồm: Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận.
- Giải cá nhân tình nguyện viên được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng internet. Giải thưởng gồm: Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận.
- Giải đơn vị đề cử nhiều hồ sơ nhất: Giải thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận.


Mẫu hồ sơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét